Контакти і реквізити

«Вісник сучасних інформаційних технологій» (ВСІТ)

Юридична та почтова адреса редакцiї

 

Головний редактор

Сергій Анатолійович Нестеренко, Doctor of Technical Sciences, Professor
Odessa National Polytechnic University
1, Shevchenko Ave. Odessa, 65044, 
E-mail: sa_nesterenko@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3757-6594
Scopus Author ID: 7003533260

 

Заступники головного редактора

Віталій Степанович Яковина, доктор технічних наук, професор
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Польща 
E-mail: yakovyna@matman.uwm.edu.pl
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-0133-8591
Scopus Author ID: 6602569305

 

Катерина Вікторівна Колеснікова, доктор технічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Богдана Гаврилишина, 24. Київ, Україна
E-mail: amberk4@gmail.com
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9160-5982
Scopus Author ID: 57188623059

 

Відповідальний редактор 

Ольга Борисівна Бабійчук
Тел. +38(048) 705-83-56, +38(097)1347386
E-mail: obbabiychuk@ukr.net  babiychuk@op.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0623-265Х

 

Юридична адреса

пр. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, корпус 5, к.5а. Одеса, 65044, Україна

Поштова адреса
пр. Шевченка, 1. Одеський національний політехнічний університет, корпус 5, к.5,а. Одеса, 65044, Україна

 

Представники технічної підтримки

Микола Іванович Білоненко

Відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій 
Одеський національний політехнічний ун-т, Одеса, Україна
E-mail: bilonenko@op.edu.ua; +38(048)7058574

 

Юлія Борисівна Пучкова

Відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій 
Одеський національний політехнічний ун-т. Одеса, Україна
E-mail: julypjuxa@gmail.com; +38 (068)2567847 

 

Редакція журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій» (ВСІТ)
пр. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, корпус 5, к.5,а. Одеса, 65044, Україна

 

Рукописи статей в електронному вигляді приймаються за адресою

E-mail: obbabiychuk@ukr.net

ISSN 2663-0176 (Print)

ISSN 2663-7731 (Online)

 

Сайт журналу

«Вісник сучасних інформаційних технологій»

http://hait.ccs.od.ua