Процес рецензування

В журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» приймаються статті, що містять результати оригінальних наукових досліджень теоретичного і методологічного характеру за тематиками журналу. Експертиза рукопису головним редактором журналу на предмет відповідності рукопису ключовим вимогам та тематикам виконується протягом 5 робочих днів з дня надходження статті до редакції. Матеріали, що не відповідають тематиці чи вимогам видання, можуть бути відхилені головним редактором без залучення експертів. 

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертної оцінки, в зв'язку з чим практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору і рецензентові не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їхні персональні дані видаляються з текстів статей і властивостей файлів.

Статті, подані до журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій», направ-ляються на рецензування двом незалежним експертам. Вибір незалежного експерта визначається головним редактором з урахуванням тематичної спрямованості представлених матеріалів. 

 

Рецензування статей здійснюється членами редакційної ради журналу, що працюють в наукових напрямках, що відповідають темі статті. 

Рецензування статей здійснюється на добровільній і безоплатній основі. Незалежні експерти вибираються з числа осіб, які мають вчений ступінь не менше кандидата наук і які не перебувають в наукових, фінансових або будь-яких інших взаємовідношеннях із авторами статті.

Рецензенти знайомляться з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати даний матеріал. У разі відмови – призначаються інші експерти.

Рецензенти вивчають матеріал і оцінюють його науковий рівень, заповнюючи форму «Відгук рецензента», де вказують свої зауваження. Додатково експерти можуть завантажити файли з виправленим рукописом або матеріалами, які можуть бути використані при доопрацюванні статті.

Після заповнення форми «Відгук рецензента» експерти вибирають одну із запропонованих рекомендацій:

  • «Прийняти статтю» – рукопис готовий до публікації і приймається без змін;
  • «Необхідно виправити» – рукопис приймається, якщо автор виправить зазначені зауваження;
  • «повернути на повторне рецензування» – необхідні доопрацювання і повторне рецензування;
  • «відправити в інший журнал» – по тематиці рукопис підходить іншому виданню;
  • «відхилити статтю» – рукопис, на думку експерта, не відповідає вимогам видання;
  • «дивіться коментарі» – не задовольняє жодній із попередніх рекомендацій.

 

Терміни рецензування – не більше 4 тижнів. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація направляється автору. Автор допрацьовує рукопис і завантажує в систему журналу його нову версію. 

Рецензенти повторно розглядають доопрацьовану рукопис і дають рекомендації про можливість її подальшої публікації.

Рішення про терміни публікації статті, що отримала позитивну оцінку експертів, приймається редакційною колегією.

У випадку суперечливих моментів, коли рецензенти вибирають взаємно протилежні рекомендації до представленого рукопису (прийняти / відхилити), редакція зв’язується з ними і спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції з питання подальшої публікації даного матеріалу.

Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.