Контакти

 

«Вісник сучасних інформаційних технологій» (ВСІТ)

 

Юридична та почтова адреса редакцiї

 


Головний редактор

 

Нестеренко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор
Почесний працівник освіти

Національний університет «Одеська політехніка»
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
E-mail: sa_nesterenko@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3757-6594
Scopus Author ID: 7003533255

 

 

 

Заступники головного редактора

 

Vitaliy Stepanovich Yakovyna, Doctor of Technical Sciences (Eng), Professor
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
E-mail: yakovyna@matman.uwm.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0133-8591
Scopus Author ID: 6602569305

 

 

 

Kateryna Victorіvna Kolesnikova, Doctor of Technical Sciences, Professor
International IT University, 
34/1, Manas Str. Almaty, 050040 Kazakhstan

E-mail: amberk4@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9160-5982
Scopus Author ID: 57188623059

 

 

Толочко Ольга Іванівна, д-р техніч. наук, професор
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського»
вул. Політехнічна, 37. Київ, 03056, Україна
E-mail: tolochko.ola@gmail.com, tolochko.olga@lll.kpi.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6871-0653
Scopus Author ID: 7003918446

 

 

 

 

Відповідальний редактор 

 

Бабійчук Ольга Борисівна, старший викладач каф. Інформаційних систем
Національний університет «Одеська політехніка»
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
E-mail:
obbabiychuk@ukr.net  babiychuk@op.edu.ua
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-0623-265Х
Тел.
+38(097)1347386, +38(048) 705-83-56

 

 

Юридична адреса: пр. Шевченка, 1, Національний університет «Одеська політехніка», корпус 5, к.5а. Одеса, 65044, Україна

Поштова адреса: пр. Шевченка, 1. Національний університет «Одеська політехніка», корпус 5, к.5,а. Одеса, 65044, Україна

 

 

Представники технічної підтримки

 

Білоненко Микола Іванович

Відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій 
Національний університет «Одеська політехніка»
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
E-mail:
bilonenko@op.edu.ua
Тел.:
+38(048)7058574

 

 

Пучкова Юлія Борисівна

Відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій 
Національний університет «Одеська політехніка»
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
E-mail:
julypjuxa@gmail.com
Тел.:
+38(068)2567847

 

 

 

 

Редакція журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій» (ВСIТ)
пр. Шевченка, 1, Національний університет «Одеська політехніка», корпус 5, к.5,а. Одеса, 65044, Україна

Рукописи статей в електронному вигляді приймаються за адресою

E-mail: obbabiychuk@ukr.net

 

Сайт журналу

«Вісник сучасних інформаційних технологій»

 

Сайт: http://hait.ccs.od.ua 

ISSN 2663-0176 (Print)

ISSN 2663-7731 (Online)

 

DOI: https://doi.org/10.15276/hait

УДК 004.9