Загальна інформація

 
Науковий журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» (ВСІТ) є рецензованим виданням.

Рік заснування: 2018 

 

Інформаційні технології (ІТ) є необ’ятною частиною нашого життя, вони постійно вдосконалюються, підвищуючи тим самим свою ефективність і практичну значущість. Це посприяло створенню нового наукового журналу, основною концепцією якого є забезпечення тісного зв'язку між теоретичними дослідженнями в області ІТ і практичними результатами їх використання. 

 

При створенні журналу колектив редколегії пішов шляхом максимального розширення переліку його тематик і тематичних рубрик. Це дає можливість публікації наукових досліджень за різними напрямками, пов'язаних з ІТ, і сприяє впровадженню нових ІТ на практиці. Діяльність колективу редколегії спрямована на розвиток журналу як сучасного міжнародного дискусійного майданчика для відомих і молодих дослідників, з можливістю активного обміну думками та результатами досліджень. Журнал реферується в міжнародних наукометричних базах, число яких продовжує розширюватися.

Неухильне дотримання високих вимог до якості рукописів забезпечує журналу ВСІТ гідне місце серед наукових видань. 

Читацька аудиторія – журнал призначений для дослідників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів

 

Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, науковцям і дослідникам в поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.

 

Процес експертної оцінки

Кожна стаття розглядається в три етапи 

 

Першим етапом є технічна перевірка, включаючи перевірку на плагіат. Статті з низьким рівнем оригінальності, тобто весь плагіат / частковий плагіат / самоплагіат, відхиляються. У журналі можуть бути опубліковані тільки оригінальні статті, які не були опубліковані в інших журналах / матеріалах конференцій. Співробітники журналу ведуть список порушників авторських прав, так званий «чорний список». 

Порушеннями є ситуації, при яких:

  • автори надсилають статті, які вже були опубліковані
  • автори запозичують чужі рукописи

 

Другим є етап перегляду, який проводить Редакційна рада (рецензенти)

Для оцінки якості представлених рукописів, редакційна колегія використовує сліпе рецензування.

 

На третьому етапі виконується процес рецензування. Кожну статтю оцінюють три рецензенти.  При негативному результаті двох рецензій стаття відхиляється, а авторам надається вмотивована відмова із зауваженнями рецензентів. Якщо одна рецензія негативна, а дві інші позитивні, стаття відправляється четвертому рецензентові.

Редакційна колегія роз’яснює потенційним авторам журналу характер неетичної академічної практики. Рецензенти і читачі також інформуються про правила, що забезпечують дотримання академічних вимог. Редактори практикують використання рецензентами сліпого рецензування всіх рукописів і дотримуються керівних принципів, явно позначених COPE http://publicationethics.org.

Всіма статтями, опублікованими в журналі «Прикладні аспекти інформаційних технологій», встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

 

Перше Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23628-13468Р від 21.11.2018.

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Детальніше...) 

 

На сьгоднiшнiй день Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 25234-15174ПР від 01.09.2022.

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Детальніше...) 

 

Наказами Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 та № 1301 від 15.10.2019 журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з технічних спеціальностей (Детальніше список спеціальностей...)

 

Періодичність виходу: 4 номера в рік

 

Сайт: http://hait.ccs.od.ua/

 

Засновник і Видавець
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

 

УДК 004.9

 

ISSN 2663-0176 (Print), ISSN 2663-7731 (Online)

 

DOI: https://doi.org/10.15276/hait

 

Кожен випуск журналу затверджується до друку Рішеннями Вченої ради Національного університета «Одеська політехніка» і Вченої ради інституту комп'ютерних систем Національного університета «Одеська політехніка»

 

Видавництво «Наука і техніка» – адреса видавництва
Національний університет «Одеська політехніка», пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна

 

Мова публікацій: англійська

 

Адреса редакційної колегії
Національний університет «Одеська політехніка»

пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

 

Контакти:

Основна контактна особа: +38(097)1347386; obbabiychuk@ukr.net
Адміністратори сайту: +38(063)9937234; +38(067)7820533; it.laboratoriyas@gmail.com
Технічний редактор:  +38(067)9390094; zinovatnayasvetlana@gmail.com